APP INVENTOR 2 LEVEL 1 Từ Điển Anh – Việt

💞Học viện Công nghệ KITA chúc mừng các em Đã Hoàn Thành Xong Khóa APP INVENTOR 2 LEVEL 1 💪💪💪Buổi bảo vệ cuối khóa với Project: từ điển Anh – Việt, ứng dụng sau khi hoàn thành có thể chạy trên Smart Phone. 👉👉👉Chỉ có 2 buổi để chuẩn bị cho Project nhưng các con […]

KHÓA HỌC SKETCHNOTE

1. Diễn hoạ thông tin là gì ? – Diễn hoạ thông tin sử dụng Sketchnote là phương pháp sử dụng những hình ảnh đơn giản để ghi chép và truyền tải các ý tưởng, trong học tập, công việc và cuộc sống. 2. Tại sao chúng ta nên diễn hoạ thông tin bằng Sketchnote? […]