Chuyên gia cố vấn công nghệ

Phạm Quỳnh Anh

NCS ngành Điện tử viễn thông

Trường đại học Poliècnica de Catalunya (BarcelonaTech) Tây Ban Nha

Trần Thị Kim Oanh

NCS ngành Khoa học máy tính

Trường đại học Kyung Hee Hàn Quốc

Nguyễn Đăng Khoa

Tiến sĩ ngành Phân tích hệ thống và điều khiển

Trường Đai học Bách khoa Xanh-Petecbua, Liên Ban Nga

Lê Đình Dũng

Tiến sĩ ngành Công nghệ thông tin

Trường đại học Nara Institute of Sciene and Technology Nhật Bản