Cuôc Thi Sáng Tạo Thanh Thiếu Niên, Nhi Đồng Tỉnh Thừ Thiên Huế Lần Thứ XIII

Sân chơi sáng tạo.
Bí mật kết quả đến phút cuối 🥰🥰🥰.

Đề tài dự thi năm nay gồm 5 lĩnh vực:

🌸 Đồ dùng dành cho học tập;

🌸 Phần mềm tin học

🌸 Sản phẩm thân thiện với môi trường; các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em;

🌸 Các giải pháp kỹ thuật nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Cơ cấu giải thưởng năm nay gồm có 01 giải đặc biệt, 05 giải nhất, 10 giải nhì, 15 giải ba và 20 giải khuyến khích. Các tác giả có đề tài đạt giải sẽ nhận được giấy chứng nhận của ban tổ chức và tiền thưởng theo quy định của UBND tỉnh.

Các tác giả đạt giải nhất sẽ được đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xét tặng danh hiệu tuổi trẻ sáng tạo. Các đề tài đạt giải cao cấp tỉnh được chọn tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc.

Các bạn đã lên tàu 4.0, hãy để các con đi cùng nhau mẹ nhé.

https://thuathienhue.gov.vn/vi-vn/Tin-so-nganh-dia-phuong/tid/Trien-khai-cuoc-thi-sang-tao-thanh-thieu-nien-nhi-dong-tinh-Thua-Thien-Hue-lan-thu-XIII-%E2%80%93-nam-2020/newsid/905335C5-7C62-42DE-B64D-AB0300EB8538/cid/B978B3F3-05EF-45E4-BEE7-F47C2B99302B?fbclid=IwAR2rAI8tPm6jdqKb-YAsA8BrGQRqRSD-ELwVuP1w1gTIi50BvIXCxMpaQBA

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *